Czym zajmuje się komornik?

Posted on by admin

Wiele osób zastanawia się, na czym polega egzekucja komornicza. Musimy być świadomym, że komornik to urzędnik, a więc funkcjonariusz publiczny, który specjalistycznie zajmuje się egzekucją długów. Warto być świadomym też o tym, że komornicy prowadzą własne kancelarie przy sądach rejonowych.

Co warto mieć świadomość tego na temat pracy komornika?
Na początku powinno się wyjaśnić, że komornik zajmuje się egzekwowaniem długów poprzez zastosowanie odpowiednich środków przymusu. Co za tym idzie, do jego kompetencji a także zadań powinno się skuteczna egzekucja na bazie wydanego przez sąd wyroku. Jest to powiązane też z działaniami takimi jak sporządzenie spisu inwentarza czy też protokołu stanu faktycznego majątku (zobacz więcej: komornik muszyna). Warto dodać również o tym, że komornicy odpowiadają za doręczenie zawiadomień pochodzących z sądu, jak też innych dokumentów, które związane są na przykład z organizowaną licytacją majątku. A dodatkowo, komornik ma też prawo sprawować nadzór nad dobrowolnymi licytacjami. Jak się więc okazuje, komornicy to funkcjonariusze publiczni, którzy zajmują się odzyskiwaniem majątku dla wierzyciela od dłużnika. W tym celu stosują dozwolone przez prawo środki przymusu, tak by został zaprojektowany wyrok sądowy. Oczywiście komornicy odpowiadają za wszystkie procedury formalne powiązane z takim egzekwowaniem długów. Warto pamiętać zatem o tym, że w sytuacji niespłacania długów grozi nam egzekucja komornicza, która przeprowadzona jest przez fachowego komornika, który prowadzi własną kancelarię przy sądzie.

Sprawdź tutaj: komornik nowy sącz.